Texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi tərəfindən Dövlət qeydiyyatı aparılan, hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan, küçə-yol şəbəkəsində istismar üçün nəzərdə tutulmayan texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrində texniki baxışı ilə əlaqədar texniki müayinəsi həyata keçirilir.

Paylaş: