XİDMƏTLƏR

Defektoskopiya işləri

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki qurğu və avadanlıqlarda dağıdıcı olmayan üsulla diaqnostika işləri (maqnit tozu üsulu, ultrasəs üsulu , nüfuzedici mayelər üsulu və vizual nəzarət üsulu)

Texniki təhlükəsizlik bəyannamələrinin işlənilməsinə texniki köməklik

Təhlükəsizlik bəyannamələrinin (hidrotexniki qurğular) və texniki təhlükəsizlik bəyannamələrinin (təhlükə potensiallı obyektlər) işlənilməsində texniki yardımın göstərilməsi

Texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış

Texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış

Qurğu və avadanlıqların pasportlarının və istismar təlimatlarının bərpası

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan qurğu və avadanlıqların pasportlarının və istismar təlimatlarının bərpası

Elektrik ölçü işlərinin görülməsi və yerləbirləşdirmə (torpaqlama) qurğusunun quraşdırılması --

Elektrik ölçü işlərinin görülməsi və yerləbirləşdirmə (torpaqlama) qurğusunun quraşdırılması --Elektrik ölçü işləri üzrə protokolun verilməsi üçün aşağıdakı ölçü və quraşdırma işləri yerinə yetirilir:

Təhlükəli yük daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki müayinəsi

Təhlükəli yük daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki müayinəsi

Texniki təhlükəsizlik ekspertizası

Texniki təhlükəsizlik ekspertizası

Yuma-deqazasiya

Təhlükəli yük daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin yuyulması və deqazasiya edilməsi

Vışkaların sınağı

Müxtəlif tipli vışkaların (qazma, istismar, teleskopik, dor) dağıdıcı olmayan üsulla sınağı

Təlim-tədris

Təhlükə potensiallı obyektlərin və dağ-mədən sahələrinin mütəxəssisləri və işçiləri üçün əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları üzrə təlim kurslarının təşkili;

İş yerlərini attestasiyası

İş yerlərinin attestasiyası