Elektrik ölçü işlərinin görülməsi və yerləbirləşdirmə (torpaqlama) qurğusunun quraşdırılması --Elektrik ölçü işləri üzrə protokolun verilməsi üçün aşağıdakı ölçü və quraşdırma işləri yerinə yetirilir:

 

1.Torpaqlama (yerləbirləşdirmə) müqavimətinin ölçülməsi.

Yerləbirləşdirmə qurğusunun və elektrik avadanlıqlarının yerləbirləşdirmə müqavimətinin ölçülməsi.

2.İzolyasiya müqavimətinin ölçülməsi.

Kabellərin, naqillərin, mühərriklərin dolaqlarının və başqa elektrik avadanlıqlarının izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi.

3.Faza-sıfır dövrəsinin  müqavimətinin ölçülməsi.

Elektrik dövrəsində  faza sıfır dövrəsinin müqavimətinin ölçülməsi.

4. Elektrik avadanlıqlarının yerləbirləşdirmə qurğusunun layihələndirilməsi və  quraşdırılması.

Paylaş: