Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan qurğu və avadanlıqların pasportlarının və istismar təlimatlarının bərpası

Təhlükə potensiallı avadanlıqların istismarı zamanı onların pasportlarının, istismar təlimatlarının olması və avadanlığın cari, eləcə də əsaslı təmir olunması barədə olan məlumatların orada öz əksini tapması olduqca vacibdir. Bir çox hallarda pasportların və istismar təlimatlarının olmaması səbəbindən təhlükə potensiallı obyektlərə nəzarət edilməsi çətinləşir və nəticədə qəzaların baş verməsi qaçılmaz olur.

Paylaş: