Təlimlərimiz

Təşkil edilmiş təlim – tədris kursları sənaye sahələrində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyin,
eləcə də müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə çalışan işçilərin ixtisaslarının artırılması,
əlavə peşə təhsili ilə təmin edilmələrinə yönəlibdir.

Xətt boru kəmərçisi

Xətt boru kəmərçisi