Dağ-mədən sahəsində yeraltı və yerüstü partlayış işləri üzrə mütəxəssis

Paylaş: