Struktur

Dİrektor
Direktor müavini
Nəqliyyatda təhlükəsizliyin tədqiqi laboratoriyası Kimya sənayesində potensialli obyektlerin tehlukesizliyin analizi, profilaktiki tədbirlərin işlənilməsi və proqnoz modelləşdirmə şöbəsi Fövqəladə hallarla bağlı vasitələrin konstruksiya edilməsi və elmi texniki ekspertiza şöbəsi Yer təkinin mühafizəsi dağ-mədən obyektlərinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin tədqiqi laboratoriyası Neft və qazın hazırlanması, saxlanılması, emalı və nəqlində təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsizliyinin analizi, profilaktiki tədbirlərin işlənilməsi və proqnoz modelləşdirmə şöbəsi
Direktor müavini
Neftqazçıxarmada təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsizliyinin analizi, profilaktiki tədbirlərin işlənilməsi və proqnoz-modelləşdirmə şöbəsi Yükqaldırma və quraşdırma işlərinin təhlükəsizliyi laboratoriyası Yanğın, partlayış, qaz və təzyiq altında işləyən avadanlıqların təhlükəsizliyi şöbəsi Maşınqayırma və metallurqiya sənayesində təhlükəsizlik problemləri şöbəsi
Direktor müavini
Fiziki-kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası Radiasiya, sənayedə gigiyena və sanitariya laboratoriyası Elektrotexniki avadanlığın təhlükəsizliyi süni işıqlandırma laboratoriyası Təbii xarakterli fövqəladə halların analizi, profilaktiki tədbirlərin işlənilməsi və proqnoz modelləşdirmə Təhlükə potensiallı obyektlərin dağıdıcı və dağıdıcı olmayan üsullarla diaqnostikası şöbəsi
Baş mütəxəssis
Təsərrüfat şöbəsi Xidmətedici istehsalat sahəsi Yuma-Deqazasiya və müayinə kompleksi Təchizat Nəqliyyat
Keyfiyyət üzrə menecer
Marketinq şöbəsi Kadrlar üzrə mütəxəssis Ümumi şöbə Analitik informasiya, normativ-texniki sənədlərin işlənilməsi və patent şöbəsi Texniki plan şöbəsi Baş hüquq məsləhətçisi
Mühasibat və Maliyyə şöbəsi