Təlimlərimiz

Təşkil edilmiş təlim – tədris kursları sənaye sahələrində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyin,
eləcə də müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə çalışan işçilərin ixtisaslarının artırılması,
əlavə peşə təhsili ilə təmin edilmələrinə yönəlibdir.

Hündürlükdə iş

Dəmirbəndin təhlükəsiz quraşdırılması və sökülməsi (SDE). Hündürlükdə işlərin təhlükəsiz görülməsi 1-ci qrup Hündürlükdə işlərin təhlükəsiz görülməsi 2-ci qrup Hündürlükdə işlərin təhlükəsiz görülməsi 3-cü qrup Kanatla yanaşma

Təhlükəli yüklər və daşınması

Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmasında təhlükəsizlik tədbirləri (sürücülər üçün) Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması, yüklənməsi və boşaldılması zamanı təhlükəsizlik tədbirləri Təhlükəli yüklərin idarəedilməsi

Yükqaldırma

Mobil kran operatoru Tırtıllı kran operatoru Körpülü kran operatoru Qülləli kran operatoru  Lift elektromexaniki İlməkçi, Takelajçı, Siqnalçı Yükqaldırma əməliyyatları üzrə məsul şəxs Çəngəlli yükləyici operatoru (Forklift) Teleskopik yükqaldırıcı maşın operatoru Səbət operatoru  Konteyner götürən maşın operatoru (Reachtaker) Lift bələdçisi

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik normaları və qaydaları Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları Lift bələdçisi və dispetçer məntəqəsinin operatoru üçün texniki təhlükəsizlik tədbirləri Sərnişin-yük liftlərinin quraşdırılması və istismarı zamanı texniki təhlükəsizlik tədbirləri Yerüstü dağ-mədən işlərinin rəhbərləri üçün texniki təhlükəsizlik Mişardaşı istehsalında daşkəsən maşın operatoru üçün texniki təhlükəsizlik Qapalı sahəyə giriş. Təzyiq altında işləyən qabların təhlükəsiz istismarı qaydaları İlk tibbi yardım Yanğından mühafizə Attraksion qurğularının istismarında təhlükəsizlik tədbirləri

Neft və qaz sahəsi

Qazmaçı Dənizdə və quruda əməliyyatlar üzrə qazmaçı köməkçisi Quyulara nəzarət Neft-qaz hasilatı üzrə operator Qazma qurğusu operatoru

Partlayış işləri üzrə

Dağ-mədən sahəsində yeraltı və yerüstü partlayış işləri üzrə mütəxəssis Neft-qaz quyularında atma-partlayış işləri üzrə mütəxəssis Pirotexnik

Qaynaqçı

Qaynaqçı (MMA, MIG/MAG, TIG). Qaynaqçı. (Elektrod-MMA) Qaynaqçı. (Yarımavtomat-MIG/MAG) Qaynaqçı. (Argon-TIG)

Yanacaqdoldurma

Yanacaqdoldurma məntəqəsinin operatoru (Benzin, Dizel) Maye-qaz yanacaqdoldurma məntəqəsinin operatoru. Təbii qaz yanacaqdoldurma məntəqəsinin operatoru.

Çilingər

Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər. Avadanlıqların təmiri və onlara xidmət üzrə elektrik-çilingər. Təmirçi-Çilingər.

Elektrik montyoru

Elektrik montyoru

Operator təlimləri

Mobil kran operatoru Qülləli kran operatoru Tırtıllı kran operatoru Körpülü kran operatoru. Qazanxana operatoru Çəngəlli yükləyici operatoru (Forklift) Teleskopik yükqaldırıcı maşın operatoru Səbət operatoru Konteyner götürən maşın operatoru (Reachtaker) Kompressor qurğusunun operatoru.  Attraksion operatoru Unüyütmə istehsalının aparatçısı Nasosxana maşinisti Qazma qurğusu operatoru Daşqıran qurğu operatoru

Tökməçi

Tökməçi

Xətt boru kəmərçisi

Xətt boru kəmərçisi