Təhlükəli yük daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki müayinəsi

Avtonəqliyyat vasitələrinin təhlükəli yüklərin daşınması «Nəqliyyat haqqında» və «Yol hərəkəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli, 10 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları» və «Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşınmaları haqqında» Avropa Sazişinə (ДОПОГ) uyğun olaraq hazırlanmış tələblərinə əsasən 3-cü sinif təhlükəli yüklərə aid edilən neft məhsullarının təhlükəsiz daşınması, doldurma-boşaltma əməliyyatlarının aparılması üçün təyin edilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin şassisinin bazasında quraşdırılmış avtoçən, qoşqu-çən və yarımqoşqu-çənlərdə vizual şəkildə texniki müayinənin aparılması həyata keçirilir.

Paylaş: