Yanacaqdoldurma məntəqəsində istismar olunan çənlərin eskpertizası ilə bağlı texniki vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi

15 November, 2022
Yanacaqdoldurma məntəqəsində istismar olunan çənlərin eskpertizası ilə bağlı texniki vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi

Astara şəhərində yerləşən Əliyev Elşad 

Şahverən oğluna məxsus yanacaqdoldurma məntəqəsində istismar olunan yanacaq çənlərinə sertifikat verilməsi ilə bağlı həmin yanacaqdoldurma məntəqəsinə institutun əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib. Baxış zamanı yanacaqdoldurma məntəqəsində mövcud çənlər və çənlər üzərində mövcud nəfəslik klapanlarının işlək olması yoxlanılıb.

Həmçinin çənlərə aid texniki sənədlər yoxlanıldıqdan sonra institut tərəfindən "Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqlara texniki təhlükəsizliyə dair ekspertiza rəyi" verilib.

Paylaş: