Texniki cihazın pasportu | İşlənib hazırlanması və bərpası

22 Avqust, 2023
Texniki cihazın pasportu | İşlənib hazırlanması və bərpası

Texniki cihazın pasportu (TŞ forması) istehsalçının zəmanətlərini, məhsulun əsas parametrlərinin və xüsusiyyətlərinin dəyərlərini, həmçinin məhsulun sertifikatlaşdırılması və utilizasiyasına dair məlumatları təsdiqləyən məlumatları özündə əks etdirən sənəddir. Bu sənəd məhsulun istehsaldan sonra, istismar zamanı və təmirdən sonrakı texniki vəziyyətini əks etdirir.

 

Niyə texniki cihaz pasportu lazımdır?

Texniki qurğular üçün pasport xüsusilə təhlükəli istehsal müəssisəsində istifadə olunan cihazlar üçün son dərəcə vacib  sənəddir. Pasport cihazın bütün istismar müddəti ərzində istifadə edilir, o, cihaz haqqında ətraflı məlumatı, həmçinin cihazın istismarı zamanı görünən bütün əlavə məlumatları əks etdirir.

 

Texniki cihaz üçün pasportlar müəssisədə sənaye təhlükəsizliyinin sənədli əsasıdır. Avadanlıq zavoddan gəldikdə, pasportda cihazın hazırkı vəziyyəti əks olunur, sonra quraşdırma, sazlama, işə salma, işə başlama mərhələsəi  olur və bu mərhələlərdə istismar zamanı zəruri olan cihaz haqqında əlavə məlumatlar verilir.

 

Daha sonra qurğunun istismarı zamanı planlaşdırılmış işlərlə yanaşı, yenidənqurma, modernləşdirmə, təmir işləri, hissələrin dəyişdirilməsi, qaynaq işləri də həyata keçirilir. İşlə bağlı bütün məlumatlar pasporta daxil edilir və lazım olduqda mütəxəssislər pasportu öyrənirlər, çünki bu, strukturların mövcud vəziyyətini əks etdirir. Pasport həmçinin bu texniki cihazın xüsusiyyətlərini və zavoddan fərqlənə bilən optimal iş rejimlərini göstərir.

 

Yekun: Cihaz haqqında məlumatın daim mövcud olması üçün pasport lazımdır.

 

Texniki cihaz pasportunun məzmunu və quruluşu

 

Pasportun vahid məzmunu və strukturu yoxdur. Bunun səbəbi, pasportun quruluşu və məzmununun texniki cihazın hansı qrupa aid olmasından asılı olaraq təlimatlar və digər normativ sənədlərlə müəyyən edilməsidir (məsələn: qaldırıcı mexanizmlər, təzyiqli avadanlıqlar).

 

AzDƏMTTETİ-nin əməkdaşları QOST-un mövcud tələblərinə cavab verən və texnoloji avadanlıqların istismarı üçün lazım olan bütün məlumatları özündə əks etdirən texniki cihaz üçün pasport hazırlayırlar.

Paylaş: