AZDƏMTTETİ - nin “Elektrotexniki avadanlığın təhlükəsizliyi və süni işıqlandırma laboratoriyası”-nın müdiri, Doktorant, Məmmədov Qurban Müşfiq oğlunun məqaləsi “Springer” indeksli jurnalda dərc olunmuşdur

29 Noyabr, 2024
AZDƏMTTETİ - nin “Elektrotexniki avadanlığın təhlükəsizliyi və süni işıqlandırma laboratoriyası”-nın müdiri, Doktorant, Məmmədov Qurban Müşfiq oğlunun məqaləsi “Springer” indeksli jurnalda dərc olunmuşdur

AZDƏMTTETİ - nin “Elektrotexniki avadanlığın təhlükəsizliyi və süni işıqlandırma laboratoriyası”-nın müdiri, Doktorant, Məmmədov Qurban Müşfiq oğlunun “Ensuring the İnvariance of Object İmages to Linear Movement for Their Recognition” adlı məqaləsi “Springer” indeksli Engineering Cyber-Physical Systems and Critical İnfrastructures 7  jurnalında dərc olunmuşdur. 
Elmi-tədqiqat işinin məqsədi obyektləri avtomatik tanıma sistemlərində təsvirlərin xətti yerdəyişməsi zamanı invariantlığın təmin olunmasından ibarətdir.

Paylaş: