about
about
about
about
about
about
about

About us

Baku Scientific-Research Institute was established in 1928 in purpose of providing technical safety in industry.

Since the mentioned period, it began to its development by being specialized on labor safety and security technics. This institute with history about 100 years, which was previously named as All-Union Oil Scientific- Research Safety Technics Institute gained all-union respect and has been acting on safety

issues in production for long years.

Currently, professional specialists on technical safety and labor safety work in the institute. More than 650 atechnical standard documents were made and used by them up to date.

Regularly 58 types of trainings are realized in the institute for applying technical safety measures in the production spheres.

Trainings

Təşkil edilmiş təlim – tədris kursları sənaye sahələrində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyin,
eləcə də müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə çalışan işçilərin ixtisaslarının artırılması,
əlavə peşə təhsili ilə təmin edilmələrinə yönəlibdir.

Partners

Biz keyfiyyətə dəyər veririk və xidmətlərimizin bütün sahələrində mükəmməlliyə nail olmağa qərarlıyıq. Biz müştərilərimizə qarşı diqqətliyik, onların ehtiyaclarını dinləyir və cavablandırırıq.